Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Razvoj internacionalnog obrazovnog programa
Veleri-OI IoT School

Šifra projekta: UP.03.1.1.02.0027
Nositelj projekta: Veleučilište u Rijeci
Partner na projektu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

Ukupna vrijednost projekta: 1.769.698,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.769.698,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018. – 12.10.2021.


 

Voditelj projekta:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
Veleučilište u Rijeci
alen.jakupovic@veleri.hr

Alen Jakupović - profilna slika

Zamjenik voditelja projekta:
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
sanjac@inf.uniri.hr

Sanja Čandrlić - profilna slika

Administrativni voditelj projekta:
dr. sc. Melita Zec Vojinović, viši predavač
Veleučilište u Rijeci
melita.zec-vojinovic@veleri.hr

Melita

Sažetak: Projekt obuhvaća razvoj novog internacionalnog obrazovnog programa na području “Internet of Things” (IoT) i provedbu pilot projekta kojim će se provesti edukacija prve generacije polaznika. Važan je element projekta i izrada poslovnog plana kojim će se planirati održivost obrazovnog programa nakon završetka projekta. Obrazovni program je na engleskom jeziku, uključuje moderan pristup poučavanju, individualne projekte te osigurava kompetencije koje pozitivno utječu na mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja.

Cilj projekta: Razvoj obrazovnog programa iz IoT područja (STEM) prema potrebama internacionalnog tržišta rada na engleskom jeziku. Općem cilju poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju će projekt doprinijeti ostvarenjem specifičnog cilja povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

Ikone IoT