Razvoj internacionalnog obrazovnog programa
Veleri-OI IoT School


Elementi projekta i glavne aktivnosti

Element 1:
Razvoj novog internacionalnog obrazovnog programa iz IoT područja na engleskom jeziku

Glavne aktivnosti:
U sklopu razvoja novog internacionalnog programa, provest će se edukacija nastavnika iz područja razvoja novih obrazovnih programa te inovativnih načina poučavanja. Stečene kompetencije će nastavnicima omogućiti razvoj novih obrazovnih programa. U sklopu ovog elementa razvit će se novi kurikulum na engleskom jeziku iz područja IoT koji spada u STEM područje. Njegov razvoj će se temeljiti na analizi potreba internacionalnog tržišta rada.


Element 2:
Izrada poslovnog plana novog internacionalnog obrazovnog programa

Glavne aktivnosti:
Poslovni plan novog internacionalnog obrazovnog programa prikazivat će osnovne aktivnosti koje će se provoditi u narednih 5 godina nakon završetka projekta, a kako bi novi obrazovni program dugoročno bio održiv.


Element 3:
Provedba pilot projekta novog internacionalnog obrazovnog programa

Glavne aktivnosti:
Provedbom pilot projekta novog internacionalnog obrazovnog programa provjerit će se njegov koncept. Evaluacijom će se utvrditi eventualne mane novoga programa te će se utvrditi i implementirati korektivne mjere. Na ovaj način će se osigurati održivost novog obrazovnog programa.


Element V:
Promidžba i vidljivost

Glavne aktivnosti:
Tisak promidžbenih materijala i održavanje web stranice projekta. Održati početnu i završnu konferenciju, prezentirati projekt na skupovima, te objaviti članke o projektu.


Element PM:
Upravljanje projektom i administracija

Glavne aktivnosti:
Pratiti provedbu projekta i podnositi izvještaje o njegovom napretku. Evaluirati projekt.

IoT (engl. Internet of Things, hrv. internet stvari) je mreža raznih fizičkih uređaja s ugrađenom elektronikom, softverom, senzorima i aktuatorima koji tim stvarima omogućavaju povezivanje, prikupljanje i razmjenu podataka.

41

Za razvoj interneta stvari nužne su kompetencije iz područja elektronike, automatike, telekomunikacija i razvoja softvera.

42

Veleri-OI IoT School je internacionalni obrazovni program kojim polaznici stječu temeljne kompetencije nužne za razvoj i komercijalizaciju interneta stvari.

VELERI3
Zgrada OIRI
Ikone IoT