Razvoj internacionalnog obrazovnog programa
Veleri-OI IoT School


Aktivnosti u tijeku

Element 3:
Provedba pilot projekta novog internacionalnog obrazovnog programa

Aktivnost 3.4.:
Provesti evaluaciju provedbe pilot projekta (definirati karakteristike koje se žele pratiti, definirati instrument procjene tih karakteristika, provesti evaluaciju, napisati izvještaj i preporuke korekcije obrazovnog programa, te korigirati obrazovni program)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s tri radna sastanka
2. Instrument evaluacije
3. Izvještaj o provedenoj evaluaciji
4. Opis preporuka korekcije obrazovnog programa
5. Izvještaj o provedenim korekcijama obrazovnog programa

Vrijeme provedbe: 12.10.2020.-12.10.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
doc.dr.sc. Vanja Slavuj
dr.sc. Marin Kaluža, prof.v.š.
dr.sc. Sabrina Šuman, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač


Element V:
Promidžba i vidljivost

Aktivnost V.1.:
Izraditi promidžbene materijale.

Očekivani ishodi:
1. Izrađen vizualni identitet projekta.
2. Izrađena web-stranica projekta.
3. Tiskani letci, kemijske olovke, blokovi za bilješke, podloge za miša, platnene torbe, mape, majice, poster plakati, stolne zastavice na stalku (EU, RH), baneri (pingvina), usb-stickovi.

Vrijeme provedbe: 12.10.2018.-12.10.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Ozren Rafajac, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Ivan Tadić, struč. spec. inf.
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.

Aktivnost V.2.:
Održati konferencije i promidžbene prezentacije.

Očekivani ishodi:
1. Održane dvije konferencije.
2. Objavljena minimalno dva članka u lokalnim novinama ili na portalima.

Vrijeme provedbe:
12.10.2018.-15.02.2019., 12.8.2021.-12.10.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.


Element PM:
Upravljanje projektom i administracija

Aktivnost PM.1.:
Pratiti provedbu projekta.

Očekivani ishodi:
1. Izrađen i redovito ažuriran akcijski plan provedbe projekta.
2. Izrađen plan javne nabave.

Vrijeme provedbe: 12.10.2018.-12.10.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Davor Širola, viši predavač
dr. sc. Ozren Rafajac, viši predavač
dr. sc. Danijela Jakšić
dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
mr. sc. Vesna Krajči, predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Damir Malnar, predavač
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.

Aktivnost PM.2.:
Izvještavati o provedbi projekta.

Očekivani ishodi:
1. Izrađena interna mjesečna izvješća o provedbi projekta.
2. Izrađena kvartalna izvješća o provedbi projekta.
3. Izrađeno završno izvješće o provedbi projekta.

Vrijeme provedbe: 12.10.2018.-12.10.2021.

Provodi:
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač

Aktivnost PM.3.:
Evaluirati projekt.

Očekivani ishodi:
1. Definirana metodologija provedbe evaluacije.
2. Izrađeno izvješće o završnoj evaluaciji projekta.

Vrijeme provedbe:
12.10.2018.-12.12.2018., 12.8.2021.-12.10.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač

Provedene aktivnosti

Element 1:
Razvoj novog internacionalnog obrazovnog programa iz IoT područja na engleskom jeziku.

Aktivnost 1.1.:
Organizirati edukaciju nastavnika iz područja razvoja novih internacionalnih obrazovnih programa i inovativnih načina poučavanja (pretražiti ponudu edukacija, provesti edukaciju) - cilj stjecanje poučavateljskih kompetencija i kompetencija razvoja obrazovnih programa.

Očekivani ishodi:
1. Organizirano jedno usavršavanje iz metode razvoja novog obrazovnog programa na kojem je sudjelovalo minimalno 15 nastavnika.
2. Organizirano jedno usavršavanje iz poučavateljskih kompetencija na kojem je sudjelovalo minimalno 15 nastavnika.

Vrijeme provedbe: 12.11.2018.-28.2.2019.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
doc. dr. sc. Sanja Čandrlić
Vlatka Davidović, viši predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.

Aktivnost 1.2.:
Razviti metodu analize potreba internacionalnog tržišta rada iz IoT područje (načine prikupljanja podataka, anketne upitnike, načine definiranja uzorka).

Očekivani ishodi:
1. Opisani kriteriji izbora poslodavaca i njihov konačni uzorak.
2. Izrađena anketa.

Vrijeme provedbe: 12.10.2018.-21.01.2019.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
doc. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Davor Širola, viši predavač
Damir Malnar, predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.

Aktivnost 1.3.:
Analizirati potrebe internacionalnog tržišta rada iz IoT područja i utvrditi nužne kompetencije zaposlenika (provesti prikupljanje podataka - anketom, analizom oglasa, analizom sjedišta poduzeća i sl, analizirati prikupljene podatke, sastaviti izvještaj, identificirati nužne kompetencije)

Očekivani ishodi:
1. Izrađen izvještaj o prikupljenim podacima podatke
2. Sastavljeno izvješće o rezultatima provedne ankete
3. Izrađen izvještaj o ključni poslovima i kompetencijama
4. Izrađen izvještaj o kompetencijama oblikovan prema HKO-u

Vrijeme provedbe: 12.12.2018.-12.4.2019.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Davor Širola, viši predavač
dr. sc. Ozren Rafajac, viši predavač
dr. sc. Danijela Jakšić
mr. sc. Vesna Krajči, predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Damir Malnar, predavač
Dijana Đerđa, dipl. oec.

Aktivnost 1.4.:
Razviti kurikulum novog internacionalnog obrazovnog programa (utvrditi potrebna predznanja, utvrditi način provjere potrebnih predznanja, utvrditi i izraditi nastavne sadržaje za potrebna predznanja, prema kompetencijama definirati ishode učenja, grupirati ishode učenja u module, prema ishodima učenja utvrditi nastavni sadržaj i izraditi nastavne materijale, utvrditi način procjene dostignutih ishoda učenja, izraditi scenarije učenja, postaviti sustav za online učenje, oblikovati završni ispit, bazu podataka za evidenciju pristupnika i grafičko rješenje certifikata kojega dobivaju polaganjem završnog)

Očekivani ishodi:
1. Definirani moduli temeljem identificiranih ishoda učenja
2. Specificirani ECTS bodovi po pojedinom modulu
3. Izrađeni opisi modula
4. Izrađen kurikulum novog obrazovnog programa
5. Opis metode razvoja nastavnih materijala i procjene znanja
6. Nastavni materijali i testovi procjene znanja za module obrazovnog programa
7. Definirana predznanja, način njihove procjene i sadržaj nastavnih materijala
8. Testovi za procjenu predznanja
9. Nastavni materijali za stjecanje predznanja
10. Opis zahtjeva za online nastavu i bazu podataka
11. Opis završnog ispita
12. Postavljen sustav za online učenje i baza podataka
13. Izrađeno grafičko rješenje e-certifikata

Vrijeme provedbe: 12.4.2018.-12.3.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
dr. sc. Davor Širola, viši predavač
dr. sc. Ozren Rafajac, viši predavač
dr. sc. Danijela Jakšić
dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
mr. sc. Vesna Krajči, predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Damir Malnar, predavač
Sabrina Šuman, viši predavač
Ivan Tadić
Dijana Đerđa, dipl. oec.


Aktivnost 1.5.:
Nabaviti nastavnu opremu potrebnu za provedbu obrazovnog programa (zatražiti ponude, izabrati ponude, izraditi narudžbe, zaprimiti i platiti nastavnu opremu)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Opis potrebne nastavne opreme
3. Provedena nabava potrebne nastavne opreme

Vrijeme provedbe: 12.2.2020.-12.4.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Danijela Jakšić
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
doc.dr.sc. Miran Pobar
dr.sc. Marin Kaluža, prof.v.š.
Damir Malnar, predavač

Aktivnost 1.6.:
Razviti metodu evaluacije obrazovnog programa (analizirati postojeće metode evaluacije, sastaviti instrument procjene pokazatelja kvalitete, opisati proceduru evaluacije i definiranja korektivnih mjera)

Očekivani ishodi:
1. Izvještaj o postojećim načinima evaluacije obrazovnih programa
2. Zapisnici s dva radna sastanka
3. Opis instrumenta procjene kvalitete
3. Opis procedure evaluacije obrazovnog programa i definiranja korektivnih mjera

Vrijeme provedbe: 12.3.2020.-12.5.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Vanja Slavuj
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
dr.sc. Sabrina Šuman, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač

Aktivnost 1.7.:
Razviti metodu periodičkog usklađivanja novog obrazovnog programa s potrebama internacionalnog tržišta rada (opisati proceduru periodičke analize potreba internacionalnog tržišta rada, definirati kriterije za pokretanje usklađivanja obrazovnog programa, opisati proceduru usklađivanja obrazovnog programa)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Opisana procedura periodičke analize potreba internacionalnog tržišta rada
3. Opis procedure usklađivanja obrazovnog programa

Vrijeme provedbe: 12.4.2020.-12.7.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
dr.sc. Marin Kaluža, prof.v.š.
dr.sc. Sabrina Šuman, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Damir Malnar, predavač

Aktivnost 1.8.:
Analizirati mogućnost službenog priznavanja obrazovnog programa (prikupiti moguća službena priznanja - npr. upis u radnu knjižicu, priznavanje ECTS-a, priznavanje od strane nekog renomiranog proizvođača i sl., utvrditi postupak stjecanja službenog priznanja, pripremiti potrebnu dokumentaciju za službeno priznavanje obrazovnog programa)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Izvještaj o mogućnostima službenog priznavanja obrazovnog programa
3. Dokumentacija za službeno priznavanje obrazovnog programa.

Vrijeme provedbe: 12.6.2020.-12.9.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
dr.sc. Ozren Rafajac, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač


Element 2:
Izrada poslovnog plana novog internacionalnog obrazovnog programa

Aktivnost 2.1.:
Izraditi poslovni model novog obrazovnog programa (identificirati ključne partnere, definirati ključne aktivnosti, definirati ključne resurse, definirati vrijednosti koje kupci dobivaju, definirati odnos s kupcima, definirati kanale komunikacije, segmentirati kupce, opisati strukturu troškova i izvor prihoda)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Poslovni model

Vrijeme provedbe: 12.9.2020.-12.12.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Vanja Slavuj
dr.sc. Ozren Rafajac, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač

Aktivnost 2.2.:
Izraditi poslovni plan za novi obrazovni program (opisati uslugu koja se nudi, istražiti mišljenja poslodavaca i potencijalnih polaznika o novom programu, izraditi marketinški plan, izraditi akcijski plan, opisati menadžment i organizacijsku strukturu obrazovnog programa, opisati troškove i izraditi financijski plan za 5 godina)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Poslovni plan

Vrijeme provedbe: 12.11.2020.-12.5.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Vanja Slavuj
dr.sc. Davor Širola, prof.v.š.
dr.sc. Marin Kaluža, prof.v.š.
dr. sc. Sabrina Šuman, viši predavač


Element 3:
Provedba pilot projekta novog internacionalnog obrazovnog programa

Aktivnost 3.1.:
Izraditi plan održavanja novog obrazovnog programa (analizirati i uskladiti slobodne termine nastavnika, izraditi raspored)

Očekivani ishodi:
1. Raspored održavanja modula novog obrazovnog programa

Vrijeme provedbe: 12.8.2020.-12.10.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić

Aktivnost 3.2.:
Provesti marketinške aktivnosti u svrhu privlačenja prve generacije polaznika obrazovnog programa (definirati marketinške aktivnosti, utvrditi ciljnu skupinu potencijalnih polaznika, provesti marketinške aktivnosti)

Očekivani ishodi:
1. Zapisnici s dva radna sastanka
2. Opis osnovnih marketinških aktivnosti
3. Izvještaj o provedenim marketinškim aktivnostima

Vrijeme provedbe: 12.9.2020.-12.11.2020.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
dr.sc. Davor Širola, prof.v.š.
Vlatka Davidović, viši predavač

Aktivnost 3.3.:
Provesti novi obrazovni program na prvoj generaciji polaznika (poslati pozive polaznicima za upis, pripremiti nastavnu opremu, provesti nastavu)

Očekivani ishodi:
1. Pozivnice polaznicima za upis
2. Izvještaj o provedenoj nastavi

Vrijeme provedbe: 12.10.2020.-12.8.2021.

Provodi:
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š.
izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
doc.dr. sc. Lucia Načinović Prskalo
doc.dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
doc.dr. sc. Danijela Jakšić
doc.dr.sc. Miran Pobar
doc.dr.sc. Vanja Slavuj
dr.sc. Vedran Miletić, viši predavač
dr.sc. Marin Kaluža, prof.v.š.
dr.sc. Davor Širola, prof.v.š.
dr.sc. Ozren Rafajac, viši predavač
dr.sc. Sabrina Šuman, viši predavač
Vlatka Davidović, viši predavač
Damir Malnar, predavač

Ikone IoT