EU projekt “Veleri-OI IoT School” prezentiran na međunarodnoj konferenciji “Niagara 4.0 Delivering IOT”

Na međunarodnoj konferenciji "Niagara 4.0 Delivering IOT" održanoj u Poreču 27. rujna, dr. sc. Melita Zec Vojinović s Veleučilišta u Rijeci je sudionike upoznala s trenutnim i budućim razvojem IoT područja, te s pozicijom našeg EU projekta u kontekstu edukacije unutar IoT-a.