Predstavljen projekt “Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School”

Dana 8. veljače 2019. godine, na Veleučilištu u Rijeci je održana početna konferencija na kojoj je predstavljen projekt “Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School”. Nositelj ovog trogodišnjeg projekta je Veleučilište u Rijeci, a partner na projektu je Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku. Projekt je započeo 12. listopada 2018. godine i traje do 12. listopada 2021. godine. Vrijednost projekta je 1.769.698,00 HRK i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Voditelj projekta, izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović (Veleučilište u Rijeci), je naglasio da je glavni cilj projekta razvoj novog obrazovnog program na hrvatskom i engleskom jeziku kojega bi tijekom provedbe projekta trebala proći prva generacija od 30 polaznika. Kompetencije koje bi polaznici stjecali su iz područja IoT (engl. Internet of Things, hrv. Interneta stvari), te područja njihove komercijalizacije čime se nastoji pozitivno utjecati na mogućnost njihova zapošljavanja i samozapošljavanja. Također je naglasio da se cjelokupni projekt sastoji iz ukupno 94 projektne aktivnosti koje će provoditi projektni tim sastavljen od 13 članova: izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, dr. sc. Melita Zec Vojinović, dr. sc. Davor Širola, dr. sc. Ozren Rafajac, dr. sc. Martina Ašenbrener Katić, dr. sc. Igor Jugo,  mr. sc. Vesna Krajči, Vlatka Davidović, Sabrina Šuman, Damir Malnar, Dijana Đerđa i Ivan Tadić.

Zamjenica voditelja projekta izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić (Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku) predstavila je projektne elemente i glavne projektne aktivnosti. Naglasila je da su specifični ciljevi projekta, osim razvoja samog obrazovnog programa i provedba pilot projekta s prvom generacijom polaznika, te izrada poslovnog plana koji treba osigurati njegovu dugoročnu održivost.

Administrativni voditelj projekta dr. sc. Melita Zec Vojinović je prikazala proračun projekta i njegove osnovne stavke. Naglasila je da većinu troška čini ljudski rad, a određeni će se iznos proračuna utrošiti u nabavu opreme potrebne za izvođenje obrazovnog programa: 10 prijenosnih računala, 2 3D štampača, 1 glodalica, 84 mikrokontrolera i mikroračunala itd.

Osim članova projektnog tima, na konferenciji su sudjelovali i dekan Veleučilišta u Rijeci, dr. sc. Saša Hirnig, prodekanica za nastavu Veleučilišta u Rijeci, dr. sc. Sanja Raspor Janković, pročelnica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku, prof. dr. sc. Patrizia Poščić, te zamjenica pročelnice Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić. Prisutni su bili i predstavnici poslodavaca: Eidos d.o.o., Rinels d.o.o., RIS d.o.o. i Tema d.o.o., te profesori i studenti Veleučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku.

Više o projektu se može doznati na internetskim stranicama www.iot-school.veleri.hr, a projektni tim se može kontaktirati preko elektroničke pošte iot-school@veleri.hr.